Đăng Nhập

Tên cơ quan : CHI CỤC KIỂM LÂM KON TUM

Địa chỉ: 806 Phan Đình Phùng - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 060.3862520

Fax: 060.3862520

E-mail:

I. Tổ chức bộ máy 

 

 
Số TT
 
 
Họ và tên
 
 
(Đơn vị)
 
 
 
 
Chức vụ
 
 
Số máy điện thoại, Email
 
 
Cơ quan
 
 
Di động
 
 
Email
 
 
I. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm
 
01
Nguyễn Tấn Liêm
Chi cục trưởng
3862375
0966111259
tanliemkontum@gmail.com
02
Nguyễn Văn Nam
Phó Chi cục trưởng
3590671
0903522117
longnamklkt@gmail.com
03
Nguyễn Văn Tiến
Phó Chi cục trưởng
 
0975320707
nvtienklkt@gmail.com
04
Nguyễn Hoài Tâm
Phó Chi cục trưởng
 
0914084510
hoaitam.ct@gmail.com
 
II. Các phòng chuyên môn
 
 
Phòng Hành chính- Tổng hợp - Số ĐT: 060. 3863730, Email: Hanhchinhtonghop.klkt@gmail.com
01
Trương Công Sơn
Trưởng phòng
3863730
0983432267
 
02
Nguyễn Thị Thu Hà
Phó Trưởng phòng
 
01216601526
 
Phòng QLBVR- Số ĐT: 060. 3863887, Email: qlbvr.klkt@gmail.com
03
Lại Đức Hiếu
Trưởng phòng
 
0905615889
 
04
Vũ Văn Tình
Phó Trưởng phòng
3863887
0934758699
 
05
Lê Thị Hồng Sâm
Phó Trưởng phòng
 
01268591936
 
 
Phòng Thanh tra - Pháp chế- Số ĐT: 060.3864663, Email: phapchecckl@gmail.com
06
Trương Văn Tuấn
Trưởng phòng
 
01683696889
 
07
Nguyễn Thanh Bình
 
Phó Trưởng phòng
 
 
0905152751
 
 
08
Chu Thị Kim Yến
Phó Trưởng phòng
 
 
0935102367
 
 
Phòng Tổ chức xây dựng lực lượng Số ĐT: 060.3910284, Email: tochucxaydungll.klkt@gmail.com
09
Lê Tùng
 Trưởng phòng
 
0976420913
 
10
Trần Thị Tuyết Sương
Phó Trưởng phòng
 
0982477347
 
 
Phòng Bảo tồn thiên nhiên – Số ĐT: 060. 3862615. Email: baotonthiennhien.klkt@gmail.com
11
Trần Tân Văn
Phó Trưởng phòng
 
0903520967
 
12
Nguyễn Kiến Đức
Phó Trưởng phòng
 
0982415117
 
 
III. Các đơn vị trực thuộc
 
 
Đội KLCĐ & PCCCR số 1 - Xã Hoà Bình- Thành Phố Kon Tum- Số ĐT:060 3851239, Email: kiemlamcd1kt@gmail.com
01
Trần Văn Độ
Đội Trưởng
 
0903519357
 
02
A Giao
Phó Đội trưởng
 
0905107098
 
03
Nguyễn Hữu Ngọc
Phó Đội trưởng
 
0982256799
 
04
Trần Ngọc Trường Thinh
Phó Đội trưởng
 
 
0982256799
 
 
 
 
Đội KLCĐ & PCCCR số 2- Xã Đăk Man- Huyện Đăk Glei   Số ĐT: 060. 6503222 , Email: kiemlamcodong2@gmail.com
05
Nguyễn Quốc Tuấn
Đội Trưởng
6503222
0975446579
 
 
06
Nguyễn Tấn Phát
Phó Đội trưởng
 
0987955879
 
 
Đội KLCĐ & PCCCR số 3- Xã Ia Tơi - Huyện Ia H’Drai,  Email: kiemlamcodong3@gmail.com
07
Dương Thế Công
Đội Trưởng
 
0978284349
 
08
Trần Ngọc Thanh Vũ
Phó Đội trưởng
 
0978357027
 
 
Hạt kiểm lâm thành phố Kon Tum - 187  Phạm Văn Đồng- Thành phố Kon Tum: Số ĐT: 060. 3863632, Email:klthixakontum@gmail.com
09
Vũ Hồng Sinh
Hạt trưởng
3863632
0973524679
 
10
Y Thị Thu Hằng
Phó Hạt trưởng
3851347
0935666499
 
11
Phạm Ngọc Nhẫn
Phó Hạt trưởng
 
0928237799
 
 
Hạt Kiểm lâm Kon Rẫy- Thị trấn Đăk RVe – Số ĐT: 0603824146; Email : klkonray@gmail.com
12
Dương Văn Trị
Hạt trưởng
3824333
0983411547
 
13
Nguyễn Sỹ Phương
Phó Hạt trưởng
 
0905171070
 
14
Nguyễn Văn Tú
Phó Hạt trưởng
 
0976429207
 
 
Hạt kiểm lâm Kon Plông- Thị trấn Kon Plông- Số 060. 3848045, Email: klkonplong@gmail.com
15
Võ Minh Văn
Hạt trưởng
 
0903507070
 
16
Bùi Thái Tùng
Phó Hạt trưởng
 
0987923527
 
17
Vũ Tuấn Hải
Phó Hạt trưởng
 
0984894337
 
 
Hạt kiểm lâm Đăk Tô- Thị trấn Đăk Tô – Số ĐT: 060. 3831242, Email: kldakto@gmail.com
18
Nguyễn Mạnh Vũ
Hạt trưởng KL
3831477
01696858965
 
19
Rô Man Dũng
Phó Hạt trưởng
 
0976869005
 
20
Nguyễn Văn Định
Phó Hạt trưởng
 
01695407107
 
 
Hạt kiểm lâm Tu Mơ Rông- Xã Đăk Hà- Huyện Tu Mơ Rông Số ĐT: 060. 3934088, Email: kltumorong@gmail.com
21
Ngô Trí Nam
Hạt trưởng
3934087
0903579585
 
22
Nguyễn Khắc Sương
P Hạt trưởng
3934087
0914010315
 
 
Hạt kiểm lâm Ngọc Hồi- Thị trấn Plei Kần – Số ĐT: 060 3832107, Email: klngochoi@gmail.com
 
23
Võ Thanh Thành
Hạt trưởng KL
3832107
0984834581
 
24
Huỳnh Dũng
Phó Hạt trưởng
 
01683230757
 
 
25
Dương Đắc Thế
Phó Hạt trưởng
 
0905836869
 
 
Hạt kiểm lâm Đăk Glei- Thị trấn Đăk Glei – Số ĐT: 060. 3833127, Email: kiemlamdakglei@gmail.com
26
Nguyễn Văn Hải
 Hạt trưởng
3833127
0905672236
 
27
Đinh Xuân Hà
Phó Hạt trưởng
 
0962891379
 
28
Lê Tiến Trung
Phó Hạt trưởng
 
0982467236
 
 
Hạt kiểm lâm Đăk Hà- Thị trấn Đăk Hà- Số ĐT: 060. 3822118, Email: kldakha@gmail.com
29
Trịnh Xuân Long
Hạt trưởng
3822118
090352733
 
30
Lê Minh Đức
Phó Hạt trưởng
 
0985138777
 
31
Nguyễn Văn Khiêm
Phó Hạt trưởng
 
0935911888
 
 
Hạt kiểm lâm Sa Thầy- Thị trấn Sa Thầy- Số ĐT: 060. 3821130, Email: klsathay@gmail.com
32
Nguyễn Đức Luật
 Hạt trưởng
 
01687563248
 
33
Lê Văn Thoan
Phó Hạt trưởng
 
0905115196
 
 
Hạt Kiểm lâm Ia H’Drai - Xã Ia Tơi - Huyện Ia H’Drai, Email: Hatkiemlamiahdrai@gmail.com
34
Lương Viết Tú
Hạt trưởng
 
0974338999
 
35
Trần Văn Tuyến
Phó Hạt trưởng
 
01635079568
 
36
Lê Hữu Có
Phó Hạt trưởng
 
0978984970
 

   Quy định về Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum

   Quyết định tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum 

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết