Đăng Nhập
10:49 SA | 18/02/2020

Chiều 17/02, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ Văn phòng Sở; dự và chỉ đạo Hội nghị đồng chí Trần Văn Chương - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở và các đảng viên trong Chi bộ.

4:07 CH | 07/02/2020

Chiều ngày 05/02, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Văn Chương - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở. Tham gia Hội nghị các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

8:44 SA | 16/07/2019

Chiều ngày 12/7, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sinh hoạt định kỳ 06 tháng đầu năm 2019. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Văn Chương - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở và 125 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

3:01 CH | 26/12/2018

Ngày 25/12/2018, Đảng ủy Sở đã ban hành Hướng dẫn số 415-HD/ĐU Học tập chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

7:43 SA | 30/08/2018

 

Chiều ngày 28/8, Đảng ủy cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở tháng 8/2018, nhằm đánh giá công tác lãnh đạo tháng 8 và đề ra nhiệm vụ 9. Chủ trì cuộc họp, đồng chí Trần Văn Chương - Bí thư Đảng bộ; cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy cơ sở.

 

5:11 CH | 10/07/2018

Chiều ngày 09/7, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sinh hoạt định kỳ 06 tháng đầu năm 2018. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Văn Chương - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở và 125 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

3:08 CH | 28/11/2017

Ngày 27/11/2017, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ban hành Thông báo số 01-TB/BCĐQCDC, về việc phân công công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT.

Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây.

2:55 CH | 28/11/2017

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 07-01-2016 về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng , hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngày 27/11/2017 Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản đề nghị các cấp ủy các Chi bộ trực thuộc tiếp tục tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nội dung chi tiết của Văn bản được đăng tải tại đây.

3:03 CH | 15/03/2017

Ngày 02/3/2017, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Hướng dẫn số 209-HD/ĐUSNN, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2017-2020.

Nội dung chi tiết của Hướng dẫn 209 được đăng tải tại đây.

8:44 SA | 03/08/2016

Ngày 01/8/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 391-CV/BTGTU ngày 26/7/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phổ biến những nội dung cơ bản của Hội nghị TW3 khóa XII.

Nội dung chi tiết có file đính kèm

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết