Đăng Nhập
ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

Tăng cường thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 07-01-2016 về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng , hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngày 27/11/2017 Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản đề nghị các cấp ủy các Chi bộ trực thuộc tiếp tục tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nội dung chi tiết của Văn bản được đăng tải tại đây.

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 28/11/2017 Lượt xem : 346
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết