Đăng Nhập
ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

Hướng dẫn Học tập Chuyên đề TT Hồ Chí Minh 2019

Ngày 25/12/2018, Đảng ủy Sở đã ban hành Hướng dẫn số 415-HD/ĐU Học tập chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

 Văn bản tải về tại đây

Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 26/12/2018 Lượt xem : 83
Quay Về

Website liên Kết