Đăng Nhập
ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

Nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 01/8/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 391-CV/BTGTU ngày 26/7/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phổ biến những nội dung cơ bản của Hội nghị TW3 khóa XII.

Nội dung chi tiết có file đính kèm

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 03/08/2016 Lượt xem : 993
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết