Bạn đang ở :   Đảng - Đoàn thể > Công đoàn
    Đăng Nhập
2:53 CH | 09/06/2016

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-LĐLĐ, ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum về việc tổ chức Hội thi "Cán bộ công đoàn giỏi" lần thứ II - năm 2016, Ngày 06/6/2016, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 05/KH-CĐN về tổ chức Hội thi "Cán bộ công đoàn giỏi" lần thứ nhất - năm 2016.

 

9:50 SA | 25/04/2016

         Ngày 21/4/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 70/KH-SNN-VP về xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2016.


Website liên Kết