Bạn đang ở :   Đảng - Đoàn thể > Công đoàn
    Đăng Nhập
CÔNG ĐOÀN

Kế hoạch xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2016

         Ngày 21/4/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 70/KH-SNN-VP về xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2016.

Nhằm nâng cao chất lượng phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao xây dựng đời sống văn hóa gắn với chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; Tăng cường sự thống nhất về chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan; nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, việc tổ chức thực hiện của người đứng đầu cơ quan; phát huy vai trò của công đoàn cơ sở; nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tích cực và gương mẫu tham gia thực hiện của cán bộ công chức, viên chức và người lao động (nội dung chi tiết có file đính kèm).

Kế hoạch số 70/KH-SNN-VP

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 25/04/2016 Lượt xem : 805
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết