Bạn đang ở :   Đảng - Đoàn thể > Công đoàn
    Đăng Nhập
CÔNG ĐOÀN

Kế hoạch Tổ chức Hội thi "Cán bộ công đoàn giỏi" lần thứ I - năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-LĐLĐ, ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum về việc tổ chức Hội thi "Cán bộ công đoàn giỏi" lần thứ II - năm 2016, Ngày 06/6/2016, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 05/KH-CĐN về tổ chức Hội thi "Cán bộ công đoàn giỏi" lần thứ nhất - năm 2016.

 

 Việc tổ chức Hội thi "Cán bộ công đàn giỏi" nhằm mục đích: Nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đúc rút những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn từ cơ sở để không ngừng củng cố và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Thông qua Hội thi cán bộ công đoàn giỏi để đánh giá trình độ, năng lực, kỹ năng hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ công đoàn. Từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch số 05/KH-CĐN

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 09/06/2016 Lượt xem : 846
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết