Bạn đang ở :   Góp ý
    Đăng Nhập

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã soạn thảo dự thảo các văn bản sau:

1. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND, ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương cho thuê rừng và quy định giá thuê rừng để quản lý bảo vệ và trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Dự thảo Nghị quyết có thể tải về tại đây.

2. Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Dự thảo Đề án có thể tải về tại đây

Chúng tôi mong nhận được sự góp ý cho dự thảo các văn bản này. Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi về:

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, số 508 Duy Tân, TP Kon Tum;

 - Hoặc qua Email công vụ: sonnptnt-kontum@chinhphu.vn.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

Website liên Kết