Bạn đang ở :   Góp ý > Góp ý văn bản
    Đăng Nhập
4:18 CH | 30/07/2018

Ngày 30/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 1202/SNN-TCCB, gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đăk Glei; Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Long, Đăk Nhoong và Đăk Blô; Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum để lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.

9:13 SA | 18/07/2018

Ngày 11/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 1120/SNN-QLXDCT gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về tham gia góp ý nội dung dự thảo Quyết định Ban hành quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

3:09 CH | 12/07/2018

Ngày 12/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 1126/SNN-QLXDCT, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố; Hội Nông dân tỉnh; Ban Quản lý - Khai thác các công trình thủy lợi để tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn.

4:13 CH | 06/11/2017

Ngày 06/11/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 1891/SNN-KH, gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan để lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá tối thiểu tính thuế trong lâm nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nội dung Dự thảo được đăng tải tại đây.

2:46 CH | 16/10/2017

Ngày 16/10, Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 1730/SNN-KH, về việc góp ý mức hỗ trợ đối với các loại cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản chưa được quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ (lần 2). 

Các ý kiến góp ý của các đơn vị, các nhân gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Fax: 02603.864.994; địa chỉ mail: pnnsnnkt@gmail.com. Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây: Công văn 1730, giải trình đề xuất

9:00 SA | 16/10/2017

Ngày 16/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 1729/SNN-KH, gửi Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc góp ý Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai ổn định đời sống dân cư.

9:17 SA | 11/10/2017

Ngày 20/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 về quản lý phân bón. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Cục Bảo vệ thực vật dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón để lấy ý kiến góp ý, tham mưu Chính phủ ban hành. 

8:29 SA | 19/09/2017

Ngày 18/9/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 1567/SNN-KH gửi các thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, về việc lấy ý kiến thẩm định dự thảo Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 (lần 2).

9:45 SA | 31/08/2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1691/UBND-NNTN ngày 29/6/2017 và Văn bản số 1249/VP-NNTN ngày 30/6/2017 về việc hoàn chỉnh Đề án và Nghị quyết đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh theo Báo cáo số 308-/BC/VPTU ngày 28/6/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về tổng hợp ý kiến tham gia của Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị đối với Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

9:38 SA | 01/08/2017

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1805/UBND-NNTN, ngày 11/7/2017 về việc xây dựng Kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1511/VP-NNTN, ngày 27/7/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc khẩn trương tham mưu ban hành Kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

Website liên Kết