Bạn đang ở :   Góp ý > Góp ý văn bản
    Đăng Nhập
GÓP Ý VĂN BẢN

Góp ý dự thảo Quy trình kỹ thuật tạm thời về Sâm Ngọc Linh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong khi chờ ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT dự thảo Quy trình kỹ thuật tạm thời về Sâm Ngọc Linh.

Ý kiến góp ý xin gửi về hòm thư công vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 10/5/2017 (Fax: 060 3864994; E-Mail: sonnptnt-kontum@chinhphu.vn  hoặc pnnsnnkt@gmail.com).

Dự thảo có thể tải về tại đây

 

Xin trân trọng cảm ơn!

Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 05/05/2017 Lượt xem : 1722
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết