Bạn đang ở :   Góp ý > Góp ý văn bản
    Đăng Nhập
GÓP Ý VĂN BẢN

Dự thảo Đề án đầu tư và phát triển chế biến dược liệu

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 795/TB-VPUB ngày 5/5/2017 về việc xây dựng Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; Công văn số 1010/VP-NNTN ngày 31/5/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày 02/6/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài chính, Sở Y tế và UBND các huyện, thành thành phố tại Công văn số 912/SNN-KH, về việc góp ý Dự thảo Đề án đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

1. Đề nghị các sở ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu tham gia ý kiến góp ý các dự thảo: Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết của HNĐND thông qua đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; Tờ  trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

2. Văn bản góp ý của sở ngành, UBND các huyện, thành phố gửi Sở Nông nghiệp và PTNT (Fax: 060 3864994; E-Mail: pnnsnnkt@gmail.com) hoặc qua hòm thu công vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 10/6/2017  để hoàn chỉnh, báo cáo UBND tỉnh.

Các nội dung dự thảo để góp ý xin tải dưới đây: Văn bản đề nghịTờ  trìnhĐề ánNghị quyết

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 02/06/2017 Lượt xem : 1844
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết