Bạn đang ở :   Góp ý > Góp ý văn bản
    Đăng Nhập
GÓP Ý VĂN BẢN

Sửa đổi, bổ sung đối tượng tham gia Đề án

Đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh được triển khai hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo được quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ, để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý các đối tượng tác động trực tiếp đến Đề án trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plong được ban hành tại Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND, ngày 16/8/2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum, trong đó đối tượng được hỗ trợ  là hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo được quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay việc áp dụng cho hộ nghèo được quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020”. Vì vậy để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế, ngày 12/6/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 975/SNN-KH, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum cho đăng tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến góp ý các đối tượng chịu tác động trực tiếp đến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng hỗ trợ tham gia Đề án cà phê xứ lạnh tại các huyện ĐăkGlei, Tu Mơ Rông và Kon Plong ban hành tại Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND, ngày 16/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Trên cơ sở góp ý, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian tới./.

 

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 12/06/2017 Lượt xem : 1463
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết