Bạn đang ở :   Góp ý > Góp ý văn bản
    Đăng Nhập
GÓP Ý VĂN BẢN

Góp ý Dự thảo Quyết định quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất

Thực hiện Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Công văn số 1992/UBND-NNTN, ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về việc xây dựng quy định mức hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Dự thảo Quyết định quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân liên quan. Ý kiến góp ý xin gửi Sở Nông nghiệp và PTNT (Fax: 060 3864994; E-Mail: pkhtcsnn@gmail.comhoặc qua hòm thu công vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT: sonnptnt-kontum@chinhphu.vn để hoàn chỉnh, báo cáo UBND tỉnh.

Nội dung Dự thảo quyết định được đăng tải tại đây

Xin trân trọng cám ơn! 

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 01/08/2017 Lượt xem : 733
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết