Bạn đang ở :   Góp ý > Góp ý văn bản
    Đăng Nhập
GÓP Ý VĂN BẢN

Góp ý Dự thảo Quyết định và Kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1805/UBND-NNTN, ngày 11/7/2017 về việc xây dựng Kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1511/VP-NNTN, ngày 27/7/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc khẩn trương tham mưu ban hành Kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu tham gia ý kiến góp ý dự thảo Quyết định và Kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Văn bản góp ý của sở ngành, UBND các huyện, thành phố gửi Sở Nông nghiệp và PTNT (Fax: 060 3864994; E-Mail: pnnsnnkt@gmail.com) hoặc qua hòm thu công vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT trước 16 giờ, ngày 02/8/2017  để hoàn chỉnh, báo cáo UBND tỉnh. Quá thời hạn trên các đơn vị không có ý kiến góp ý thì xem như đồng ý với dự thảo.

Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây.

Xin trân trọng cám ơn!

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 01/08/2017 Lượt xem : 710
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết