Bạn đang ở :   Góp ý > Góp ý văn bản
    Đăng Nhập
GÓP Ý VĂN BẢN

Góp ý dự thảo Dự thảo Nghị quyết và Đề án

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1691/UBND-NNTN ngày 29/6/2017 và Văn bản số 1249/VP-NNTN ngày 30/6/2017 về việc hoàn chỉnh Đề án và Nghị quyết đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh theo Báo cáo số 308-/BC/VPTU ngày 28/6/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về tổng hợp ý kiến tham gia của Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị đối với Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan để góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, hồ sơ góp ý gồm: Dự thảo Đề án bảo tồn, đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tổng hợp ý kiến góp ý của Văn phòng Tỉnh ủy tại Báo cáo số 308-BC/VPTU ngày 28/6/2017 về Dự thảo Nghị quyết của Ban Thương vụ Tỉnh ủy và Dự thảo Đề án bảo tồn, đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

Nội dung chi tiết được tải tại đây.

 

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 31/08/2017 Lượt xem : 848
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết