Bạn đang ở :   Góp ý > Góp ý văn bản
    Đăng Nhập
GÓP Ý VĂN BẢN

Góp ý Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

Ngày 20/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 về quản lý phân bón. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Cục Bảo vệ thực vật dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón để lấy ý kiến góp ý, tham mưu Chính phủ ban hành. 

Tổ chức cá nhân góp ý và gửi ý kiến phản hồi về Sở Nông nghiệp và PTNT qua địa chỉ E-Mail: sonnptnt-kontum@chinhphu.vn hoặc pkhtcsnn@gmail.comNội dung chi tiết dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Bảo vệ Thực vật hoặc đăng tải tại đây. 

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 11/10/2017 Lượt xem : 666
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết