Bạn đang ở :   Góp ý > Góp ý văn bản
    Đăng Nhập
8:00 SA | 01/08/2017

Thực hiện Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Công văn số 1992/UBND-NNTN, ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về việc xây dựng quy định mức hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

9:02 SA | 13/06/2017

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1357/UBND-NNTN ngày 25/5/2017 về việc xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng hỗ trợ tham gia Đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh.

2:46 CH | 12/06/2017

Đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh được triển khai hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo được quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ, để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý các đối tượng tác động trực tiếp đến Đề án trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

9:41 SA | 02/06/2017

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 795/TB-VPUB ngày 5/5/2017 về việc xây dựng Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; Công văn số 1010/VP-NNTN ngày 31/5/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

4:37 CH | 05/05/2017

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong khi chờ ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT dự thảo Quy trình kỹ thuật tạm thời về Sâm Ngọc Linh.

4:17 CH | 13/04/2017

Thực hiện Kế hoạch số 327/KH-UBND, ngày 13/02/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW, ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, ngày 12/4/2017 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 641/SNN-VP, về việc góp ý Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum. Xin trân trọng cám ơn./.

Nội dung chi tiết của Văn bản được tải tại đây.

-->
9:00 SA | 31/03/2017

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

3:20 CH | 13/03/2017

Ngày 13/3/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 382/SNN-KH, về việc đề nghị tham gia ý kiến dự thảo quyết định UBND tỉnh về ban hành bộ tiêu chí NTM trên địa bàn tỉnh gđ 2017-2020. 

Nội dung chi tiết được đính kèm tại đây: Công văn số 382/SNN-KH; Dự thảo Quyết định

Trang 2 trong 2Đầu tiên    Trước   1  [2]  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết