Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Nông nghiệp
    Đăng Nhập
NÔNG NGHIỆP

Quy trình trồng xen cây hồ tiêu, cây bơ, cây sầu riêng trong vườn cà phê vối

Ngày 24/9/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3702/QĐ-BNN-TT, Ban hành Quy trình trồng xen cây hồ tiêu, cây bơ, cây sầu riêng trong vườn cà phê vối.

Nội dung chi tiết của quy trình được đăng tải tại đây.

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 05/10/2018 Lượt xem : 258
Quay Về

Website liên Kết