Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Nông nghiệp
    Đăng Nhập
NÔNG NGHIỆP

Quy chuẩn chất lượng thuốc bảo vệ thực vật và Quy trình tái canh cà phê chè

Ngày 05/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT, về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật và Quyết định số 4428/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2018, về việc ban hành Quy trình tái canh cà phê chè.

Nội dung chi tiết được liên kết, đăng tải tại đây:www.mard.gov.vn/Pages/vbpq-toanvan.aspxQuyết định số 4428/QĐ-BNN-TT 

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 29/11/2018 Lượt xem : 966
Quay Về

Website liên Kết