Đăng Nhập
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Trên 900 triệu đồng để phát triển dân tộc thiểu số của Dự án VnSAT

Dự án VnSAT tỉnh Kon Tum triển khai kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số từ năm 2018 đến năm 2020 tại 11 xã/thị trấn thuộc huyện Đăk Hà và 03 xã thuộc huyện Đăk Glei với tổng kinh phí 936,337 triệu đồng.

Ngày 18/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum (VnSAT).

Kế hoạch được nằm trong khuôn khổ của Dự án VnSAT và được lập theo khung phát triển dân tộc thiểu số quy định trong Sổ tay của Dự án VnSAT, dựa trên kết quả báo cáo đánh giá xã hội; kết quả tham vấn với cộng đồng dân tộc thiểu số tại huyện Đăk Hà, huyện Đăk Glei và các bên liên quan, đảm bảo các cộng đồng DTTS vùng dự án nhận được những lợi ích về kinh tế, xã hội phù hợp với văn hoá của cộng đồng; khi có những ảnh hưởng bất lợi tiềm tàng đối với cộng đồng dân tộc thiểu số thì cần phải xác định, phòng ngừa, giảm thiểu, hạn chế hoặc đền bù cho những tác động đó; cộng đồng DTTS được hưởng lợi từ dự án phù hợp với văn hoá, phong tục tập quán của họ.

Theo đó, các hoạt động sẽ triển khai như tổ chức tập huấn riêng cho người DTTS về thực hành sản xuất cà phê bền vững; ưu tiên thực hiện áp dụng tập huấn tại hiện trường để người DTTS dễ hiểu, dễ áp dụng;

Tăng cường hoạt động truyền thông riêng cho người DTTS như phát tờ rơi tuyên truyền, tờ rơi kỹ thuật sản xuất cà phê, tuyên truyền tại các xã vùng dự án qua hệ thống loa phát thanh,....;

Tham vấn người dân về các nội dung thực hiện cho người DTTS, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để kịp thời đề xuất các hoạt động phù hợp (được lồng ghép trong các hoạt động điều tra, thu thập thông tin, số liệu của Dự án);

Xây dựng các mô hình sản xuất cà phê bền vững và tái canh cà phê để người DTTS tham quan, học tập, tham gia nhân rộng mô hình.

Dự án VnSAT tỉnh Kon Tum được triển khai trên 02 huyện nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất cà phê bền vững với diện tích 3.300 ha và 480 ha tái canh bền vững cho khoảng 4.000 hộ dân trồng cà phê với tổng kinh phí 3,393 triệu USD tương đương 74,646 tỷ đồng từ các nguồn như IDA 45,914 tỷ đồng, đối ứng của tỉnh 21,054 tỷ đồng và có sự tham gia của người dân là 7,678 tỷ đồng.

Riêng kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số từ năm 2018 đến năm 2020 tại 11 xã/thị trấn thuộc huyện Đăk Hà và 03 xã thuộc huyện Đăk Glei với tổng kinh phí 936,337 triệu đồng./.

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 21/06/2018 Lượt xem : 209
Quay Về

Website liên Kết