Đăng Nhập
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 2102/UBND-NC ngày 30/7/2018, về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. 

Tổ biên tập Trang thông tin điện tử của Sở liên kết đường link đến Cổng thông tin điện tử Cơ sở quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật để công chức, viên chức và người lao động thuận tiện theo dõi, nghiên cứu 07 Luật, 08 Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ hợp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Nội dung chi tiết đường link liên kết tại đây.

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 02/08/2018 Lượt xem : 591
Quay Về

Website liên Kết