Đăng Nhập
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Quy định giá cụ thể sản phẩm; dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 10/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND, về việc quy định giá cụ thể sản phẩm; dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2019 và thay thế Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nội dung chi tiết được đính kèm tại đây.

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 29/05/2019 Lượt xem : 337
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết