Đăng Nhập
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiến tiến, tiết kiệm

Ngày 18/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND, quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum và có hiệu lực kể từ ngày 28/7/2019.

Nội dung chi tiết được đính kèm tại đây

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 30/07/2019 Lượt xem : 430
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết