Đăng Nhập
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thông báo nhận hồ sơ bổ sung một số vị trí tuyển dụng viên chức

NNThc hin Đ

Ngày 24/3/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Thông báo số 57/TB-SNN, về việc nhận hồ sơ bổ sung một số vị trí tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nội dung thông tin chi tiết được đăng tải tại đây: Thông báo, đơn vị nhận hồ sơ, vị trí

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 31/03/2020 Lượt xem : 836
Quay Về

Website liên Kết