Đăng Nhập
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tìm hiểu cuộc thi trực tuyến pháp luật Việt Nam

Theo đề nghị của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tại Văn bản số 1082/STP-HĐPB ngày 22/10/2020, V/v hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "pháp luật với mọi người năm 2020". Tổ biên tập Tramng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tại đường link cuộc thi trực tuyến pháp luật Việt Nam để công chức, viên chức và người lao động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia.

 Link: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 23/10/2020 Lượt xem : 76
Quay Về

Website liên Kết