Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
2:40 CH | 19/08/2019

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức thẩm định đánh giá định kỳ, xếp loại 37 cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

3:10 CH | 15/07/2019

Thực hiện Công văn số 1749/UBND-TTHCC, ngày 13/7/2019 của UBND tỉnh, về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum và trên cơ sở Quyết định số 370 /QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công; Quyết định số 490 /QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

8:09 SA | 12/07/2019

Ngày 10/7 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Thông báo số 75/TB-SNN, về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân và cá nhân chủ trì thực hiện Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cà phê chè an toàn. Nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia Dự án.

3:57 CH | 14/06/2019

Ngày 13/6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Văn bản số 67/CCQLCL-QLCL của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Kon Tum, về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án. Nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia Dự án.

8:57 SA | 05/04/2019
3:40 CH | 08/03/2019

Ngày 07/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum có Báo cáo số 97a/BC-SNN, về kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thông dựa trên kết quả năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nội dung chi tiết được đính kèm tại đây.

3:40 CH | 08/03/2019

Ngày 07/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum có Báo cáo số 12/BC-VPBĐH, về kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thông dựa trên kết quả năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây:

9:08 SA | 17/01/2019

Ngày 28/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum có Báo cáo số 60/BC-VPBĐH, Về kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thông dựa trên kết quả năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

4:03 CH | 10/01/2019

Ngày 08/01, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 27/QĐ-SNN, về việc không khai phân bổ dự toán năm 2019 và công khai quyết toán năm 2017 Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1:48 CH | 24/12/2018

Ngày 24/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Giấy mới số 159/GM-SNN-VP, Họp góp ý thiết kế mẫu trạm quản lý bảo vệ rừng, chòi canh lửa trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

8:25 SA | 19/12/2018

Ngày 19/12 Ban Chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng ban hành Giấy mời số 259/GM-BCĐ để tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, Phòng cháy chữa cháy rừng (QLBVPTR, PCCCR) và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019.

Trang 1 trong 8Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết