Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
4:19 CH | 23/10/2020

Căn cứ Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP, ngày 13/12/2019 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo đến tổ chức, cá nhân biết một số thông tin về Cơ sở sản xuất và kinh doanh Nhân Phát.

4:09 CH | 23/10/2020

Căn cứ Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP, ngày 13/12/2019 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo đến tổ chức, cá nhân biết một số thông tin về Cửa hàng kinh doanh Liên Trinh.

2:43 CH | 13/10/2020

Căn cứ Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP, ngày 13/12/2019 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo đến tổ chức, cá nhân biết một số thông tin về Cửa hàng kinh doanh giống vật nuôi - cây trồng Lê Thụy Vy.

2:33 CH | 13/10/2020

Căn cứ Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP, ngày 13/12/2019 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo đến tổ chức, cá nhân biết một số thông tin về Đại lý giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, nông sản, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật.

1:50 CH | 08/10/2020

 

Ngày 08/10/2020 Chi cục Chăn nuôi và Thú y ban hành Quyết định số 61/QĐ-CCCNTY, về công nhận kết quả thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Kon Tum năm 2020.

2:49 CH | 26/08/2020

Ngày 24/8/2020, Chi cục Căn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 52/QĐ-CCCNTY, công nhận kết quả thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2020.

1:33 CH | 29/07/2020

Ngày 29/7/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 60/KH-SNN, tăng cường năng lực thực hiện Chương trình: Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020.

4:39 CH | 13/07/2020

 

2:44 CH | 07/07/2020

Theo quy định tại điểm a, khoản 10, Điều 12 - Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thẩm định) công bố công khai Quy trình vận hành đã được phê duyệt.

8:55 SA | 16/06/2020

Ngày 15/6/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 372/QĐ-SNN, về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức trong kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Trang 1 trong 12Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

Website liên Kết