Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
8:46 SA | 22/05/2020

Ngày 22/5/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức có Thông báo số 237/TB-HĐXTVC, Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8:58 SA | 22/05/2020

Ngày 22/5/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức có Thông báo số 238/TB-HĐXTVC, Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7:40 SA | 12/05/2020

Ngày 11/5/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 335/QĐ-SNN, Về việc ban hành Nội quy phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

2:13 CH | 11/05/2020

Ngày 11/5/2020 Hội đồng xét tuyển viên chức ban hành Thông báo số 127/TB-HĐXTVC, Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8:41 SA | 07/05/2020

Ngày 07/5/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức ban hành Thông báo số 126/TB-HĐXTVC, về việc hướng dẫn hình thức phỏng vấn và tài liệu ôn tập và kỳ thi xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

10:36 SA | 04/05/2020

Ngày 04/5/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông ban hành Kế hoạch số 37/KH-SNN, tổ chức hưởng ứng Tuần lễ  Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

3:16 CH | 20/04/2020

Trên cơ sở Văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; Sở Y tế ban hành Công văn số 1410/SYT-NVY ngày 18/4/2020, về việc  tổ chức quản lý sức khỏe và giám sát về y tế đối người đến từ  một số tỉnh có nguy cơ thấp về dịch COVID-19.

3:03 CH | 10/03/2020

Ngày 09/3/2020, Bộ Phận giúp việc của BCĐ Công tác quản lý bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum có Thông báo số 14/TB-DBCR, cấp dự báo cháy rừng từ ngày 13/3/2020 đến ngày 20/3/2020.

3:16 CH | 06/03/2020

Ngày 05/3/2020 Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum có Thông báo số 02/TB-CCPTNT, về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân và cá nhân chủ trì thực hiện Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cà phê chè.

3:26 CH | 06/03/2020

Ngày 05/3/2020, Chi cục Phát triển nông thông tỉnh Kon Tum có Thông báo số 03/TB-CCPTNT, về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân và cá nhân chủ trì thực hiện Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả.

Trang 1 trong 10Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết