Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
9:45 SA | 07/01/2020

Ngày 20/4/2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các Kế hoạch: Số 47/KH-SNN, truyền thông nước sạch nông thôn năm 2019; số 48/KH-SNN, Tăng cường năng lực thực hiện Chương trình: Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019.

8:28 SA | 30/12/2019

Ngày 27/12/2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 147/TB-SNN-TCCB, danh sách viên chức tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019.

8:01 SA | 30/12/2019

Ngày 26/12/2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 144/TB-SNN, lịch Tiếp công dân năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

1:25 CH | 23/12/2019

Ngày 22/12/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Thông báo số 141/TB-SNN-TTr, Kết luận thanh tra hành chính tại Ban quản lý Rừng phòng hộ Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

8:20 SA | 18/12/2019

Ngày 17/12/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 140/TB-SNN, về việc tuyển dụng Viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019.

2:46 CH | 25/11/2019

 

2:40 CH | 19/08/2019

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức thẩm định đánh giá định kỳ, xếp loại 37 cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

3:10 CH | 15/07/2019

Thực hiện Công văn số 1749/UBND-TTHCC, ngày 13/7/2019 của UBND tỉnh, về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum và trên cơ sở Quyết định số 370 /QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công; Quyết định số 490 /QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

8:09 SA | 12/07/2019

Ngày 10/7 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Thông báo số 75/TB-SNN, về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân và cá nhân chủ trì thực hiện Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cà phê chè an toàn. Nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia Dự án.

3:57 CH | 14/06/2019

Ngày 13/6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Văn bản số 67/CCQLCL-QLCL của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Kon Tum, về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án. Nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia Dự án.

Trang 1 trong 9Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết