Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
THÔNG BÁO

Đề án Tuyên truyền Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn 2018

Ngày 26/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch để thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2018 cho công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành quản lý.

Minh họa

Theo đó, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của công chức, viên chức và người lao động về nội dung Công ước của Liên hiệp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, ...

Việc tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt  Nam về phòng, chống tra tấn phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với việc triển khai có hiệu quả pháp luật tố tụng hình sự và các văn bản liên quan, được tập trung vào các nội dung như sau:

1. Nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn; các văn bản về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước.

2. Quy định của Pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, bao gồm:

- Các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là quyền, nghĩa vụ có liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn;

- Các quyền của người bị bắt, bị tạm giam, tạm giữ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; các tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự liên quan đến các hành vi tra tấn; các quy định của Bộ luật dân sự, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật khiếu nại, Luật tố cáo để đảm bảo thực hiện tốt hơn các quyền con người và phù hợp với yêu cầu của Công ước chống tra tấn;

- Nội dung cơ bản của Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức tòa án nhân dân, Luật xử lý vi phạm hành chính, các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức bảo đảm tôn trọng quyền con người khi thi hành công vụ có liên quan đến phòng, chống tra tấn;

- Các quy định pháp luật về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ em và các đối tượng yếu thế phù hợp với Điều 16 Công ước chống tra tấn;

- Các quy định, chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành mới trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chống tra tấn.

3. Các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyến tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các quy định có liên quan.

4. Tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo; vô nhân đạo, hạ nhục con người.

Việc tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như tham dự hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; tuyên truyên trực tiếp gắn với phổ biến giáo dục pháp luật; sinh hoạt chi bộ, đoàn thanh niên, công đoàn, đăng tải lên Trang thông tin điện tử, ....

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 27/04/2018 Lượt xem : 347
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết