Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
THÔNG BÁO

Chương trình đanh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018

Ngày 22/5, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh về Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018.

Theo đó, đây là Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững do VCCI xây dựng - một công cụ phản ánh mức độ phát triển của khu vực doanh nghiệp trên cả ba lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội. Lễ công bố đánh giá các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018 sẽ được tổ chức vào quý IV tại Hà Nội.

Thời gian nộp hồ sơ để đánh giá doanh nghiệp trước ngày 31/7/2018. Nội dung chi tiết của Văn bản và Bộ chỉ số được đính kèm tại đây.

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 26/06/2018 Lượt xem : 464
Quay Về

Website liên Kết