Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
THÔNG BÁO

Thông báo lựa chọn nhà thầu đấu giá tài sản

Ngày 13/8/2018, Trung tâm Giống cây trồng, Vật nuôi và Thủy sản có Thông báo số 11/TB-TTG, về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Theo đó, tổ chức cá nhân có nhu cầu, hồ sơ đăng ký thực hiện tổ chức đấu giá tài sản gửi về Trung tâm giống cây trồng vật nuôi thủy sản KonTumm theo đường Bưu chính hoặc gửi trực tiếp tại Trung tâm giống cây trồng vật nuôi thủy sản KonTum. Địa chỉ: Số 274- U Rê, Thành phố KonTum, tỉnh Kon Tum. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký từ ngày thông báo đến 17 giờ, 00 phút, ngày 17/ 8 /2018. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Trung tâm giống cây trồng vật nuôi thủy sản KonTum.

 Nội dung chi tiết của Thông báo được đăng tải tại đây.

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 13/08/2018 Lượt xem : 507
Quay Về

Website liên Kết