Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
THÔNG BÁO

Kết quả phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp năm 2018

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy đinh việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản.

Theo đó, có 74 cơ sở được kiểm tra, đánh giá và phân loại, trong đó: 24 cơ sở đạt loại A, 48 cơ sở đạt loại B, 02 cơ sở đạt loại C (không đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm) cụ thể:

TT

Họ tên chủ cơ sở

Địa chỉ

Nội dung kinh doanh

Kết quả xếp loại

1

Nguyễn Xuân Hải

Duy Tân,  Kon Tum

GM

B

2

Khiếu Đình Vĩnh

Duy Tân, Kon Tum

GM

B

3

Nguyễn Hồng Lưu

Duy Tân, Kon Tum

GM

B

4

Nguyễn Thị Thành

Duy Tân,  Kon Tum

GM

B

5

Đặng Việt Hùng

Quang Trung, Kon Tum

GM

B

6

Đặng Văn Thật

Quang Trung, Kon Tum

GM

B

7

Đặng Văn Thắng

Quang Trung, Kon Tum

GM

B

8

Nguyễn Văn Hải

Quang Trung, Kon Tum

GM

B

9

Mai Thị Hồng

Thắng Lợi, Kon Tum

GM

B

10

Lý  A Đỏ

Thăng Lợi, Kon Tum

GM

A

11

Võ Thái Hòa

Thống Nhất, Kon Tum

GM

B

12

Võ Trọng Phú

Thống Nhất, Kon Tum

GM

B

13

Phạm Văn Bá

Ya Chim, Kon Tum

GM

B

14

Nguyễn Thanh Xuân

Ya Chim, Kon Tum

GM

B

15

Trần Văn Cuông

Ya Chim, Kon Tum

GM

B

16

Nguyễn Văn Bộn

Đăk Cấm, Kon Tum

GM

A

17

Trần Anh Dũng

Trường Chinh, Kon Tum

GM

B

18

Phạm Công Trường

ChưHreng, Kon Tum

GM

A

19

Trần Tuấn Dus

Vinh Quang, Kon Tum

GM

B

20

Lê Văn Hải

Vinh Quang, Kon Tum

GM

B

21

Nguyễn Thị Thu

Hòa Bình, Kon Tum

GM

B

22

Đào Thị Cường

Trần Hưng Đạo, Kon Tum

GM

B

23

Ngô Thị Nhung

Trần Hưng Đạo, Kon Tum

GM

A

24

Nguyễn Văn Tuấn

Đăk Bla, Kon Tum

GM

A

25

Phạm Đức Nhủ

Ngô Mây, Kon Tum

GM

B

26

Đặng Thị Lương

Ngô Mây, Kon Tum

GM

A

27

Đinh Thị Hoa

TP Kon Tum

TACN, TTY

B

28

Trịnh Văn Viên

TP Kon Tum

TACN, TTY

B

29

Nguyễn Văn Cường

TP Kon Tum

TACN, TTY

B

30

Vương Khả Hiếu

(Lê Tuấn Thạch)

TP Kon Tum

TTY

A

31

Trần Thị Hương

TP Kon Tum

TTY

B

32

Trần Thị Lan

TP. Kon Tum

TACN

B

33

Hồ Thị Tâm

620 PĐP, Kon Tum

TACN

B

34

Huỳnh Thị Hòa

Đoàn Kết, Kon Tum

TACN

B

35

Tống Minh Phụng

Đoàn Kết, Kon Tum

TACN

B

36

Võ Thị Mỹ Kha

Vinh Quang, Kon Tum

TACN

B

37

Ngô Văn Cường

Đăk Cấm, Kon Tum

TACN

B

38

Phạm Thị Ngọc Liễu

Đăk Cấm, Kon Tum

TACN

B

39

Nguyễn Bá Cẩn

Hòa Bình, Kon Tum

TTY,

TACN

B

40

Nguyễn Văn Toản

Tân Lập, Kon Rẫy

GM

B

41

Nguyễn Thị Hà

Tân Lập, Kon Rẫy

GM

B

42

Phạm Thị Vân

Tân Lập, Kon Rẫy

GM

B

43

Phạm Thị Tuyến

Đăk Ruồng, Kon Rẫy

GM

CN

A

44

Lưu Thị Hiền

Tân Lập, Kon Rẫy

TACN

A

45

Nguyễn Mạnh Cầm

Tân Lập, Kon Rẫy

TTY

A

46

Trần Văn Phẩm

Tân Lập, Kon Rẫy

TACN

A

47

Vũ Văn Cương

Tân Lập, Kon Rẫy

TACN

A

48

CSGMTT Đăk Hà

Đăk Hà

GM

B

49

Vũ Văn Nam

Đăk Hring, Đăk Hà

GM

B

50

Lê Thị Tú Thanh

TT Đăk Hà

TTY,

TACN

A

51

Trần Thị Hợi

219 HV, Đăk Hà

TTY,

TACN

A

52

Trần Đình Lưu

73 HV, Đăk Hà

TTY

B

53

Nguyễn Thị Tuyết Sương

TDP3, Đăk Hà

TACN

B

54

Nguyễn Thị Tàu

Đăk La, Đăk Hà

CN

A

55

CSGMTT Ngọc Hồi

Plei Kần, Ngọc Hồi

GM

B

56

Mai Khắc Mạnh

Plei Kần, Ngọc Hồi

TTY

B

57

Võ Thị Tuyết

28 Hùng Vương, Ngọc Hồi

TACN

A

58

Trần Quang Minh

Plei Kần, Ngọc Hồi

TACN

A

59

Lê Thị Thu Ngân

Đắk Xú, Ngọc Hồi

CN lợn

B

60

Đặng Văn Phùng

Đăk Kan, Ngọc Hồi

CN lợn

A

61

Nguyễn Văn Thành

Đăk Xú, Ngọc Hồi

CN lợn

A

62

CSGMTT Đăk Tô

TT Đăk Tô, Đăk Tô

GM

A

63

Mai Tấn Phúc

Diên Bình, Đăk Tô

TTY

B

64

Hoàng Văn Bình

Khối 4, TT Đăk Tô

TACN

A

65

Nguyễn Bá Ửng

Khối 4, TT Đăk Tô

TACN

A

66

Đào Văn Sự

Diên Bình, Đăk Tô

TACN

A

67

CSGMTT Sa Thầy

TT Sa Thầy

GM

B

68

Lê Thị Hiền

212 THĐ, Sa Thầy

TACN

B

69

Nguyễn Thị Hương

TT Sa Thầy

TACN

B

70

Đinh Hưng

TT Sa Thầy

TTY

B

71

Đặng Hoàng Trung

Thôn 16/5, TT Đăk Glei

TACN

A

72

Vũ Văn Nguyên

Thôn 14B, Đăk Pét, Đăk Glei

TACN

B

73

Phạm Thị Tấm

Đăk Mar, Đăk Hà

TTY,

TACN

C

74

Đặng Văn Ngà

Ya Chim, Kon Tum

GM

C

Hồ Thanh Tùng - Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 08/11/2018 Lượt xem : 566
Quay Về

Website liên Kết