Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
THÔNG BÁO

Công khai phân bổ dự toán năm 2019 và quyết toán năm 2017

Ngày 08/01, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 27/QĐ-SNN, về việc không khai phân bổ dự toán năm 2019 và công khai quyết toán năm 2017 Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nội dung chi tiết được đính kèm tại đây: Quyết định, Danh mục.

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 10/01/2019 Lượt xem : 78
Quay Về

Website liên Kết