Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Thực hiện Chỉ thị s 01/CT-UBND, ngày 14/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, để đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyên môn cũng như an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-SNN-VP ngày 18/01/2019 về tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Toàn văn Kế hoạch tải về tại đây

Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 18/01/2019 Lượt xem : 125
Quay Về

Website liên Kết