Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
THÔNG BÁO

57 TTHC được tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Thực hiện Công văn số 1749/UBND-TTHCC, ngày 13/7/2019 của UBND tỉnh, về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum và trên cơ sở Quyết định số 370 /QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công; Quyết định số 490 /QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT xin trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết tên 57 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bao gồm cả các Chi cục trực thuộc) sẽ được tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum, cụ thể:
1. Danh mục TTHC được ban hành tại Quyết định số 370 /QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum:

STT

Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

 

 

1

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

 

 

2

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

 

 

3

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

 

 

4

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

 

 

II

Lĩnh vực Thú y

 

 

5

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

 

 

6

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

 

 

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký)

 

 

8

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

 

 

9

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

 

 

10

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

 

 

11

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại.

 

 

12

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

 

 

13

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật thủy sản

 

 

14

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)

 

 

15

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

 

 

16

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

 

 

17

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

 

 

18

Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

 

 

19

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 

 

20

Thủ tục Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh

 

 

21

Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

 

 

III

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

 

 

22

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật

 

 

23

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

 

 

24

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

 

25

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

 

26

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (đối với cơ sở hoạt động trồng trọt, có cả hoạt động sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở trồng trọt)

 

 

27

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở hoạt động trồng trọt, có sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở trồng trọt

 

 

28

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở hoạt động trồng trọt, có sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở trồng trọt (đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn)

 

 

29

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở hoạt động trồng trọt, có sơ chế, chế biến được thực hiện tại cơ sở trồng trọt (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

 

 

30

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật trên các phương tiện của địa phương

 

 

31

Cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, tập huấn an toàn hóa chất về thuốc bảo vệ thực vật

 

 

IV

 Lĩnh vực thủy lợi

 

 

32

Thẩm định, phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Kon Tum

 

 

33

Cấp Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất; thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ; Trồng cây lâu năm; Hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ; Hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ; Nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác; Xây dựng công trình ngầm) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

 

 

34

Gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất; thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ; Trồng cây lâu năm; Hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ; Hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ; Nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác; Xây dựng công trình ngầm) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh

 

 

V

Lĩnh vực trồng trọt

 

 

35

Chỉ định lại Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi tỉnh Kon Tum

 

 

36

Đăng ký mở rộng phạm vi chỉ định tổ chức chứng nhận chất lượng sản phẩm cây trồng hoạt động trên phạm vi tỉnh Kon Tum

 

 

37

Miễn giám sát đối với tổ chức chứng nhận chất lượng sản phẩm cây trồng hoạt động trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

 

38

Công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

 

39

Nhận xét, đánh giá kết quả khảo nghiệm và khả năng sử dụng phân bón mới được khảo nghiệm trên địa bàn tỉnh

 

 

40

Thủ tục nhận xét kết quả khảo nghiệm giống cây trông nông nghiệp mới

 

 

41

Thủ tục đăng ký chỉ định là Tổ chức chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

 

42

Đăng ký tổ chức Hội thảo phân bón

 

 

43

Thủ tục đăng ký được chỉ định là Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả an toàn

 

 

44

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

 

 

VI

Lĩnh vực phân bón

 

 

45

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón.

 

 

46

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón.

 

 

47

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

 

 

48

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

 

 

VII

Lĩnh vực phát triển nông thôn

 

 

49

Công nhận làng nghề

 

 

50

Công nhận nghề truyền thống

 

 

51

Công nhận làng nghề truyền thống

 

 

2. Danh mục TTHC được ban hành tại Quyết định số 490 /QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum: 

STT

Lĩnh vực/Tên Thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực Kiểm lâm

 

 

1

Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường, bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng thông thường từ tự nhiên.

 

2

Cấp mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm II; cơ sở nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II, III CITES.

 

II

Lĩnh vực trồng trọt

 

 

1

Đăng ký công nhận nguồn giống là cây đầu dòng đối với cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

 

2

Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

 

3

Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm

 

III

Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

 

 

1

Phê duyệt Dự án liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp cấp huyện.

 

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 15/07/2019 Lượt xem : 295
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết