Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
THÔNG BÁO

Tăng cường năng lực Chương trình mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn

Ngày 20/4/2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các Kế hoạch: Số 47/KH-SNN, truyền thông nước sạch nông thôn năm 2019; số 48/KH-SNN, Tăng cường năng lực thực hiện Chương trình: Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019.

 Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây: KH47, KH48

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 07/01/2020 Lượt xem : 218
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết