Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
THÔNG BÁO

Thông báo chủ trì thực hiện Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả

Ngày 05/3/2020, Chi cục Phát triển nông thông tỉnh Kon Tum có Thông báo số 03/TB-CCPTNT, về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân và cá nhân chủ trì thực hiện Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả.

Tổ chức, cá nhân có thu cầu tham gia xem chi tiết tại đây

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 06/03/2020 Lượt xem : 197
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết