Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
THÔNG BÁO

Công khai quy trình vận hành hồ chứa do UBND tỉnh ban hành

Theo quy định tại điểm a, khoản 10, Điều 12 - Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thẩm định) công bố công khai Quy trình vận hành đã được phê duyệt.

 

STT

Tên quy trình

1.      

Quy trình vận hành hồ chứa nước thôn 9, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 178/QĐ-UBND, ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh

2.      

Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Tin, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 189/QĐ-UBND, ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh

3.      

Quy trình vận hành hồ chứa nước Đội 5, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 193/QĐ-UBND, ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh

4.      

Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Hơ Niêng, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 198/QĐ-UBND, ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh

5.      

Quy trình vận hành hồ chứa nước C3, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 200/QĐ-UBND, ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh

6.      

Quy trình vận hành hồ chứa nước Ia Bang Thượng, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 203/QĐ-UBND, ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh

7.      

Quy trình vận hành hồ chứa nước Cà Sâm, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 204/QĐ-UBND, ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh

8.      

Quy trình vận hành hồ chứa nước Kon Tu Zốp, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 209/QĐ-UBND, ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh

9.      

Quy trình vận hành hồ chứa nước Ya Xăng, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 226/QĐ-UBND, ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh

10.        

Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Ngót, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 227/QĐ-UBND, ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh

11.        

Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Long 1, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum – Phê duyệt tại Quyết định 609/QĐ-UBND, ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 07/07/2020 Lượt xem : 242
Quay Về

Website liên Kết