Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
THÔNG BÁO

Công nhận kết quả thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y

 

Ngày 08/10/2020 Chi cục Chăn nuôi và Thú y ban hành Quyết định số 61/QĐ-CCCNTY, về công nhận kết quả thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Kon Tum năm 2020.

Theo quyết định, công nhận kết quả thẩm định 56 cơ sở sản xuất, kinh doanh chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Kon Tum năm 2020, cụ thể:

TT

Họ tên chủ cơ sở

Địa chỉ

Nội dung kinh doanh

Kết quả

1

Đặng Thị Lương

Tổ 4, P Ngô Mây

Giết mổ gia cầm

B

2

Nguyễn Văn Tuấn

Thôn Kon Tu 2, Xã Đăk Blà

Giết mổ lợn

B

3

Đỗ Văn Bộn

Thôn 9, Xã Đăk Cấm

Giết mổ lợn

B

4

Trịnh  Hồng Nga

Thôn Phương Quý 1, Xã Vinh Quang

Giết mổ lợn

B

5

Nguyễn Văn Phương

Thôn Phương Quý 1, Xã Vinh Quang

Giết mổ lợn

B

6

Trần Tuấn Dus

Thôn Kon RờBàng1, Xã Vinh Quang

Giết mổ bò

B

7

Trần Hùng Vương

Thôn Phương Quý 1, Xã Vinh Quang

Giết mổ bò

B

8

Phạm Võ Tra Hùng

Thôn KonSơLam 2, P Trường Chinh

Giết mổ lợn

B

9

Phạm Trọng Lộ

Thôn KonSơLam 2, P Trường Chinh

Giết mổ lợn

B

10

Đỗ Phú Phương

Tổ 8, Phường Duy Tân

Giết mổ lợn

B

11

Trần Đình Châu

Thôn KonRờBàng 2, Xã Vinh Quang

Giết mổ bò

B

12

Võ Thái Hòa

69 THĐ, P. Thống Nhất

Giết mổ bò

B

13

Đặng Việt Hùng

Huỳnh Đăng Thơ, P. Quang Trung

Giết mổ lợn

B

14

Đặng Văn Thắng

Huỳnh Đăng Thơ, P. Quang Trung

Giết mổ lợn

B

15

Đặng Văn Thật

Huỳnh Đăng Thơ, P. Quang Trung

Giết mổ lợn

B

16

Đặng Trung Hiếu

Huỳnh Đăng Thơ, P. Quang Trung

Giết mổ lợn

B

17

Lý A Đỏ

Thôn KonTumKơPơng, P Thống Nhất

Giết mổ trâu, bò

B

18

Võ Trọng Phú

Thôn Kon Hra Chot, P Thống Nhất

Giết mổ trâu, bò

B

19

Trần Quang Tuấn

Thôn 2, Xã Hòa Bình

Giết mổ lợn

B

20

Nguyễn Văn Lâm

Thôn 4, Xã  Hòa Bình

Giết mổ lợn

B

21

Đào Thị Cường

Tổ 7, P. Trần Hưng Đạo

Giết mổ lợn

B

22

Dương Công Anh

Huỳnh Thúc Kháng, P. Quang Trung

Giết mổ bò

B

23

Ngô Thị Nhung

Tổ 3, Phường Ngô Mây

GMGC

B

24

Đặng Văn Ngà

Thôn Lâm Tùng, Xã Ia Chim

Giết mổ lợn

B

25

Bùi Văn Duy

Thôn Lâm Tùng, Xã Ia Chim

Giết mổ lợn

B

26

Nguyễn Hữu Tuân

Thôn Phương Quý 1, Xã Vinh Quang

Giết mổ lợn

B

27

Nguyễn Tiếp

Thôn Trung Nghĩa Đông, Xã Kroong

Chăn nuôi lợn

B

28

Đặng Văn Chinh

Thôn Trung Nghĩa Đông, Xã Kroong

Chăn nuôi lợn

B

29

Đinh Tấn Lượng

Thôn 2, Đăk Cấm

Chăn nuôi gà

A

30

Bùi Thiện Quyền

Thôn 2, Đăk Cấm

Chăn nuôi gà

B

31

Hoàng Đức Dũng

Thôn 9, Đăk Cấm

Chăn nuôi gà

B

32

Đào Văn Thắng

Thôn 9, Đăk Cấm

Chăn nuôi gà

B

33

Nguyễn Văn Chất

Thôn Kon Rơ Pắt, xã Đăk Blà

Chăn nuôi lợn

B

34

Trần  Văn Đông

Thôn Kon Rẻ, xã Đăk Blà

Chăn nuôi lợn

B

35

Trương Văn Vượng

Thôn KonHraKtu,  Xã Chư Hreng

Chăn nuôi lợn

B

36

Huỳnh Thanh Tú

Thôn 2, Xã Hòa Bình

Chăn nuôi gà

A

37

Trần Ngọc Bích

Tổ 10, Phường Duy Tân

Chăn nuôi gà

B

38

Trịnh Công Cảnh

Tổ 10, Phường Duy Tân

Chăn nuôi gà

B

39

Hoàng Huy  Nhân

Tổ 10, Phường Duy Tân

Chăn nuôi gà

B

40

Vũ Văn Đức

Tổ 10, Phường Duy Tân

Chăn nuôi gà

B

41

Nguyễn Ngọc Sơn

Tổ 10, Phường Duy Tân

Chăn nuôi gà

B

42

Hoàng Sỹ Thích

Tổ 10, Phường Duy Tân

Chăn nuôi gà

B

43

Hoàng Thị Thắm

Thôn Klâu Lả, Xã Ia Chim

Chăn nuôi lợn

B

44

Nguyễn Hữu Cảnh

Thôn Nghĩa An, Xã Ia Chim

Chăn nuôi lợn

B

45

Lê Quỳnh Lân

Thôn Tân An, Xã Ia Chim

Chăn nuôi lợn

A

46

Lê Văn Lương

Thôn Lâm Tùng, Xã Ia Chim

Chăn nuôi lợn

B

47

Trần Văn Trường

Thôn KLâu Lả, Xã Ia Chim

Chăn nuôi lợn

B

48

Đặng Văn Hải

Thôn Lâm Tùng, Xã Ia Chim

Chăn nuôi lợn

B

49

Nguyễn Đình Bôn

Thôn Lâm Tùng, Xã Ia Chim

Chăn nuôi lợn

B

50

Trần Văn Hứa

Thôn Plei Sar, Xã Ia Chim

Chăn nuôi lợn

B

51

Nguyễn Tuấn Vũ

Thôn Plei Sar, Xã Ia Chim

Chăn nuôi lợn

B

52

Võ Hùng Huy

Thôn Lâm Tùng, Xã Ia Chim

Chăn nuôi lợn

B

53

Bùi Văn Trưởng

Thôn Lâm Tùng, Xã Ia Chim

Chăn nuôi lợn

B

54

Trương Phúc Chỉnh

Thôn Plei dơ Run, Xã Ia Chim

Chăn nuôi lợn

A

55

Đặng Tây Bắc

Thôn Lâm Tùng, Xã Ia Chim

Chăn nuôi lợn

B

56

Nguyễn Văn Thành

Thôn Lâm Tùng, Xã Ia Chim

Chăn nuôi lợn

B

 Bùi Đức Trung

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 08/10/2020 Lượt xem : 75
Quay Về

Website liên Kết