Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định ban hành quy chế một cửa của Sở Nông nghiệp và PTNT

Ngày 13/4/2016, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 347/QĐ-SNN, ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một của tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thon tỉnh Kon Tum (nội dung chi tiết có file kèm theo).

 File đính kèm

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 25/04/2016 Lượt xem : 2298
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết