Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Văn bản yêu cầu báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

 Ngày 21/3 năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 387/SNN-VP về việc báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nội dung chi tiết có công văn và biểu mẫy gửi kèm).

Công văn 387Bieu mau so 06a-BTP-KSTT-KTTH, Bieu mau so 07a-BTP-KSTT-KTTH, Bieu mau so 07g-BTP-KSTT-KTTH

 

 

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 17/05/2016 Lượt xem : 2138
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết