Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kết quả giả quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2016

Ngày 18/5/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Báo cáo số 180/BC-SNN-VP về kết quả giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2016.  

Gần 06 tháng triển khai đạt được kết quả như sau:

- Hồ sơ nhận giải quyết:

+ Số hồ sơ kỳ trước chuyển qua: 01 hồ sơ;

+ Số hồ sơ mới tiếp nhận: 278 hồ sơ.

- Kết quả giải quyết:

+ Số hồ sơ đã giải quyết: 270 hồ sơ (đúng hạn 269, quá hạn 01);

+ Số hồ sơ đang giải quyết: 08 hồ sơ (chưa hết hạn 08). Nội dung chi tiết có file đính kèm.

Kèm theo Báo cáo 180

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 20/05/2016 Lượt xem : 2189
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết