Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đăng lý Danh mục TTHC giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện Công văn số 309/UBND-NC, ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo đó ngày 17/02/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 208/SNN-VP, về việc đăng ký anh mục TTHC áp dụng hình thức tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu điện với tổng số 30 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Sở Nông nghiệp và PTNT, các Chi cục thực thuộc và Hạt Kiểm lâm các huyên, thành phố. 

Nội dung chi tiết đăng tải tại đây

 

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 17/02/2017 Lượt xem : 1995
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết