Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
3:57 CH | 14/06/2019

Ngày 13/6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Văn bản số 67/CCQLCL-QLCL của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Kon Tum, về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án. Nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia Dự án.

8:57 SA | 05/04/2019
3:40 CH | 08/03/2019

Ngày 07/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum có Báo cáo số 97a/BC-SNN, về kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thông dựa trên kết quả năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nội dung chi tiết được đính kèm tại đây.

3:40 CH | 08/03/2019

Ngày 07/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum có Báo cáo số 12/BC-VPBĐH, về kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thông dựa trên kết quả năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây:

9:08 SA | 17/01/2019

Ngày 28/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum có Báo cáo số 60/BC-VPBĐH, Về kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thông dựa trên kết quả năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

4:03 CH | 10/01/2019

Ngày 08/01, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 27/QĐ-SNN, về việc không khai phân bổ dự toán năm 2019 và công khai quyết toán năm 2017 Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1:48 CH | 24/12/2018

Ngày 24/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Giấy mới số 159/GM-SNN-VP, Họp góp ý thiết kế mẫu trạm quản lý bảo vệ rừng, chòi canh lửa trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

8:25 SA | 19/12/2018

Ngày 19/12 Ban Chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng ban hành Giấy mời số 259/GM-BCĐ để tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, Phòng cháy chữa cháy rừng (QLBVPTR, PCCCR) và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019.

2:40 CH | 08/11/2018

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy đinh việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản.

7:27 SA | 07/09/2018

Liên kết đường link đến Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp:www.moj.gov.vn/qt/thongbao/Pages/thong-bao.aspx

4:55 CH | 13/08/2018

Ngày 13/8/2018, Trung tâm Giống cây trồng, Vật nuôi và Thủy sản có Thông báo số 11/TB-TTG, về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Theo đó, tổ chức cá nhân có nhu cầu, hồ sơ đăng ký thực hiện tổ chức đấu giá tài sản gửi về Trung tâm giống cây trồng vật nuôi thủy sản KonTumm theo đường Bưu chính hoặc gửi trực tiếp tại Trung tâm giống cây trồng vật nuôi thủy sản KonTum. Địa chỉ: Số 274- U Rê, Thành phố KonTum, tỉnh Kon Tum. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký từ ngày thông báo đến 17 giờ, 00 phút, ngày 17/ 8 /2018. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Trung tâm giống cây trồng vật nuôi thủy sản KonTum.

Trang 2 trong 9Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết