Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
2:40 CH | 08/11/2018

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy đinh việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản.

7:27 SA | 07/09/2018

Liên kết đường link đến Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp:www.moj.gov.vn/qt/thongbao/Pages/thong-bao.aspx

4:55 CH | 13/08/2018

Ngày 13/8/2018, Trung tâm Giống cây trồng, Vật nuôi và Thủy sản có Thông báo số 11/TB-TTG, về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Theo đó, tổ chức cá nhân có nhu cầu, hồ sơ đăng ký thực hiện tổ chức đấu giá tài sản gửi về Trung tâm giống cây trồng vật nuôi thủy sản KonTumm theo đường Bưu chính hoặc gửi trực tiếp tại Trung tâm giống cây trồng vật nuôi thủy sản KonTum. Địa chỉ: Số 274- U Rê, Thành phố KonTum, tỉnh Kon Tum. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký từ ngày thông báo đến 17 giờ, 00 phút, ngày 17/ 8 /2018. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Trung tâm giống cây trồng vật nuôi thủy sản KonTum.

9:24 SA | 26/06/2018

Ngày 22/5, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh về Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018.

9:17 SA | 22/06/2018

Theo Thư mời số 143/TM-UBND, ngày 04/6/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc tham gia gian hàng tại Hội chợ thương mại, kết nối cung - cầu Bơ và các sản phẩm nông nghiệp, ngày 22/6/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 997/SNN-KH gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân trang trại, doanh nghiệp trên địa bàn địa phương có nhu cầu đăng ký tham gia.

2:35 CH | 18/06/2018

Trong 06 tháng đầu năm Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 14 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông thủy sản.

3:37 CH | 18/06/2018

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Kon Tum đã có văn bản về hiện tượng mạo danh, giả danh công chức của Chi cục để gọi điện đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh mời chào, dụ dỗ, dọa nạt để mua tài liệu.

11:00 SA | 27/04/2018

Ngày 26/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch để thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2018 cho công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành quản lý.

9:45 SA | 27/04/2018

Ngày 26/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Hướng dẫn số 94/HD-SNN, Bố trí cơ cấu giống và thời vụ giao trồng vụ mùa năm 2018.

Nội dung chi tiết được đăng tải dưới đây.

9:44 SA | 06/02/2018

Ngày 17/01/2018, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã có Kết luận số 01/KL-QLCL, Kết quả thanh tra chuyên ngành đột xuất về chất lượng, ATTP tại cơ sở sản xuất giò chả ông Đỗ Văn Lý, địa chí 769 Phan Đình Phùng- Thành phố Kon Tum.

Nội dung chi tiết của Kết luận được đính kèm tại đây

Trang 2 trong 8Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết