Bạn đang ở :   Thông Báo
    Đăng Nhập
9:10 SA | 25/09/2017

Ngày 11/9/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 129/XTTM-TTSK của Trung tâm xúc tiến Thương mại Nông nghiệp về việc mời tham dự Hội chợ sản phẩm hàng hoá các nước lưu vực sông Mê Kông – Lam Thương 2017. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố thông báo đến các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn địa phương có nhu cầu, đăng ký tham gia Hội chợ.

Nội dung chi tiết thông tin đăng tải tại đây.<

10:42 SA | 22/09/2017

Phấn đấu đến năm 2020, duy trì và nâng độ che phủ rừng đạt 63,75% đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành tại Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017, phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2017.

9:28 SA | 31/08/2017

32 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được rà soát, đánh giá, theo đó đề nghị bãi bỏ 01 nội dung có trong thành phần hồ sơ của 03 thủ tục hành chính và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền giải quyết.

2:27 CH | 29/08/2017

Ngày 16/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 787/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1117/QĐ-UBND, ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Đề án chuyển đổi trồng lúa sang trồng cây hàng năm trên đất trồng lúa thiếu nước tưới vụ Đông Xuân và quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2:23 CH | 29/08/2017

Ngày 22/8/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND, về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án cà phê xứ lạnh tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plong ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND, ngày 16/8/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 02/9/2017.

2:18 CH | 29/08/2017

Trên cơ sở Công văn số 3963/SCT-QLTM của Sở Công thương thành phố Hà Nội, về việc đăng ký tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu tại Hà Nội năm 2017, ngày 29/8/2017 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 1484/SNN-KH, gửi UBND các huyện, thành phố, thông báo cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn để  tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu tại Hà Nội năm 2017. 

 

Mọi thông tin chi tiết được đăng tải tại đây

4:47 CH | 25/08/2017

Thực hiện văn bản số 1641/VP-NNTN ngày 10/8/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc kiểm tra thông tin báo chí phản ánh tình trạng khai thác tận thu cây cu ly tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai xác minh và đã có kết quả để thông tin lại bao chí.

4:05 CH | 25/08/2017

Ngày 23/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND, bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật và có hiệu lực kể từ ngày 02/9/2017.

10:03 SA | 23/08/2017

Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội Đồng nhân dân, Ủy Ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

8:03 SA | 23/08/2017

Trong quý III năm 2017 đã tổ chức giải quyết 128 hồ sơ về thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trang 5 trong 9Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết