Đăng Nhập
THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - FOREIGN INFOMATION

Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN

Ngày 15/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1543/KH-UBND về thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Mục đích của Kế hoạch là nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chính quyền và người dân về Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN; Triển khai các giải pháp xây dựng xã hội bền vững về môi trường nhằm mang lại lợi ích cho người dân; Hòa nhập bền vững, tự lực, tự cường và năng động trong quá trình hội nhập, khuyến khích người dân tích cực tham gia hưởng ứng nhằm bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu.

     

Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 17 - 2017

 

  Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 17 – 2017 (Nguồn: Báo Dân sinh)

 

Để thực hiện Kế hoạch, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tham gia thực hiện một số nội dung chủ yếu, bao gồm:

    -     Tăng cường sự tham gia của người dân vào các quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật về môi trường, biến đổi khí hậu, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh; Xây dựng và cung cấp các dịch vụ công để phục vụ người dân.

 

-     Tăng cường quảng bá, giới thiệu cơ hội kinh doanh, đầu tư vào nông nghiệp và phát triển nông thôn đến các nước thành viên ASEAN, kịp thời chuyển tải thông tin về tình hình hợp tác của cộng đồng ASEAN đến doanh nghiệp và người dân.

     -     Tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp về việc làm, giảm nghèo bền vững;

-     Tăng cường bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn, quản lý bền vững đa dạng sinh học; khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất, hướng tới một ASEAN xanh, sạch, đẹp. Trong đó tập trung các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng, quản lý rừng bền vững, nâng cao nhận thức về vai trò của rừng với phát triển kinh tế xã hội và ứng phó biến đổi khí hậu; Xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, tăng cường kiểm tra và đánh giá mức độ ảnh hưởng của hệ thống sông, suối, hồ chứa và các công trình thủy lợi; có các giải pháp ứng phó chủ động với thiên tai, lũ lụt nhằm giảm thiểu hậu quả đến mức thấp nhất.

 

-     Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ công chức, viên chức làm công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại nhằm nâng cao hiệu quả sự tham gia trong quá trình hợp tác.

 

 Đây là Đề án có thời gian thực hiện dài (đánh giá giữa kỳ vào năm 2020 và tổng kết vào năm 2025). Trong quá trình thực hiện, các đơn vị trong ngành cần chủ động xây Kế hoạch, Chương trình và chú trọng tạo điều kiện, khuyến khích các cơ quan, đơn vị và người dân tham gia xây dựng, phát triển, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

 Chi tiết Kế hoạch 1543/KH-UBND có thể tải về tại đây

 

Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 17/06/2017 Lượt xem : 1492
Quay Về

Website liên Kết