Đăng Nhập
DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Phê duyệt DS xếp hạng nhà thầu (công trình TL Kon Trang Kla, Đăk Trít và HTNT xã Đăk La)

Ngày 31/5/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 392/QĐ-SNN Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng Tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La

 
Theo văn bản trên, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Giao thông (điểm tổng hợp: 88,45 điểm) đã đứng thứ nhất trong danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La.
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng giao Ban quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng các nội dung đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước, Nhà tài trợ.
 
Chi tiết Văn bản có tại đây
Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 31/05/2017 Lượt xem : 2260
Quay Về

Website liên Kết