Bạn đang ở :   Thông tin chung > Danh bạ điện thoại
    Đăng Nhập

Enter Title

   Đóng

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM


Địa chỉ: 508 Duy Tân - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
Số Fax: 02603 864994
E-mail c
ông vụ: Sonnptnt-kontum@chinhphu.vn

Văn thư: 02603 862516
Số máy trực trong giờ hành chính: 02603 862516

TT

Tên đơn vị/cá nhân

Điện thoại cơ quan

Di động

 

LÃNH ĐẠO SỞ

 

 

Quyền Giám đốc Sở: Nguyễn Tấn Liêm
Email: tanliemkontum@gmail.com 

02603864260

0966111259

 

Phó Giám đốc Sở: Trần Văn Chương
Email: tvchuongkt@gmail.com

02603864584

0905948445

 

Phó Giám đốc Sở: Văn Tất Cường
tatcuongkontum@gmail.com

02603861181

0913488743

 

Phó Giám đốc Sở: Phạm Xuân Khanh
kpxuankhanh45@gmail.com

02603912096

 0967.005.399

   

 

 

 

CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

 

1

Văn phòng Sở (sonnptnt-kontum@chinhphu.vn)

 

 

 

 Ưng Văn Thanh - Chánh Văn phòng

 02603861427

 079 7902318

 

Bùi Đức Trung: Phó Chánh Văn phòng

 02603915690

 0973014777

 

 

 

 

 

 Văn thư Sở Nông nghiệp - PTNT

0260 3862516

FAX: 0260 3864994

2

Phòng Kế hoạch - Tài chính(pkhtcsnn@gmail.com)

 

 

 

Trần Việt Cường- Trưởng phòng

02603864833

0905075071

 

Bùi Hành Quân - Phó Trưởng phòng

02603864833

0905565853

 

Trần Văn Cao Sơn  -Phó Trưởng phòng

Đoàn Hữu Hòa - Phó Trưởng phòng

02603864833

0935007375

0905443366

3

Thanh tra Sở (thanhtrasnnkt@gmail.com)

02603861160

 

 

Nguyễn Đăng Hay - Chánh thanh tra

02603861160

0987287503

 

Lê Hữu Vinh- Phó chánh Thanh tra

02603861160

0914073257

 

Đỗ Thị Bích Trâm - Phó chánh Thanh tra

02603861160

0982889189

4

Phòng Quản lý xây dựng công trình

02603918454

 

 

Đặng Hải Triều -Trưởng phòng

02603918454

0903596181

 

Trần Ngọc Đức - Phó trưởng phòng

02603918454

0914049762

5

Phòng Thủy sản

02603914707

 

 

Phạm Quốc Long- Trưởng phòng

02603914707

0949452268

 

Y Lập - Phó trưởng phòng

02603914707

0979050827

6

Phòng Tổ chức - Cán bộ

02603863864

 

 

Lê Tùng - Trưởng phòng

02603917818

0976420913

 

    Phó trưởng phòng

02603863864

 

 

    Phó trưởng phòng

02603863864

 

 

CÁC CHI CỤC TRỰC THUỘC SỞ

 

1

Chi cục Quản lý Chất lượng NLS & TS

 

02603 861164

 

Huỳnh Văn Liêm - Chi cục Trưởng

 

0932526797

 

Nguyễn Văn Lương - Phó chi cục Trưởng

 

0905861343

2

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật

02603862465

 

 

Vũ Văn Đãn- Chi cục trưởng

 

0913433479

 

Đoàn Năng Rường - Phó Chi cục trưởng

 

0913455140

3

Chi Cục Chăn nuôi và Thú Y 

02603 861314

Fax: 02603 861314

 

Phạm Ngọc Hiếu - Chi cục trưởng

 

0905326538

 

Đoàn Thanh Mai- Phó Chi cục Trưởng

 

0914073509

 

Đoàn Bá Quyết-Phó Chi cục Trưởng

 

0905045669

4

Chi cục Thủy lợi

02603 864585

Fax: 0603 864585 hoặc 0603 911050

 

Trần Văn Lực - Chi cục Trưởng

 

0903537889

5

Chi cục Phát triển nông thôn

 

Fax: 0603 862 608

 

Nguyễn Văn Năm - Chi cục trưởng

 

0905237972

 

Nguyễn Quang Hòa - Phó Chi cục trưởng

 

0989824050

6

Chi Cục Kiểm Lâm 

02603862520

Fax: 0603 862 520

 

Võ Sỹ Chung - Chi cục Trưởng

 

0352089999

 

Nguyễn Hoài Tâm - Phó Chi cục Trưởng

 

0914084510

 

Nguyễn Văn Tiến-Phó Chi cục Trưởng

 

0975320707

 

Nguyễn Văn Nam-Phó Chi cục Trưởng

 

0903522117

 

CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC SỞ

 

1

Trung tâm Khuyến Nông

 02603 861751

Fax:02603 866 868

 

Đặng Văn Tuấn - Giám đốc

 

0913442140

 

Nguyễn Đình Chức - Phó Giám đốc

 

0903592346

 

Trần Công Lẫm- Phó giám đốc

 

0905743117

2

Trung tâm Nước sạch và VSMTNT (VP Ban Điều hành Chương trình mở rộng quy mô NS và VSMTNT)

 02603 862890

 02603 862890

 

Đặng Trần Huân - Giám đốc

 

0905184522

 

Hồ Hải Hưng - Phó giám đốc

 

0985780008

 

CÁC VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO TỈNH ĐÓNG TẠI SỞ

 

1

Văn phòng Điều phối CT MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Kon Tum(nongthonmoikt@gmail.com)

02603918566

 

 

Nguyễn Tấn Liêm - (QGĐ Sở), Chánh Văn phòng

02603912096

 0966111259

 

Trinh Văn Sơn- Phó Chánh VP

02603918566

0968176845

2

Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo công tác QLBVR tỉnh Kon Tum (Chi cục Kiểm lâm)

02603863886

0352089999

3

Văn Phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum (Chi cục Thủy lợi)

02603 864585

0903537889

 

CÁC BQL RỪNG ĐẶC DỤNG, PHÒNG HỘ TRỰC THUỘC SỞ

 

1

BQL Rừng phòng hộ  Đăk GLei

 

02606290126

 

Trưởng ban: Hồ Tấn Hoàng

 

0909090059

 

Nguyễn Viết Tuân - Phó trưởng ban

 

0987443977

 

Lê Thanh Giảng- Phó trưởng ban

 

0984082042

 

Nguyễn Trọng Nhất - PhóTrưởng ban

 

0973388777

2

Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà

 

 

 

Nguyễn Văn Nhẫn - Trưởng ban

 

0928237799

 

Lê Ngọc Bảo - Phó trưởng ban

 

0914199159

 

Phan Văn Tân - Phó trưởng ban

 

0905670889 

3

BQL rừng phòng hộ Thạch Nham

 

02603 508 379

 

Phan Quốc Vũ - Phó trưởng ban

 

0983134067

 

Phạm Ngọc Vinh - Phó trưởng ban

 

0983347787

 

 

 

 

4

Ban quản lý rừng phòng hộ Tu MơRông 

 

 

 

Trần Văn Tuất- Trưởng ban

 

0905112686

 

Nguyễn Văn Tuyển - Phó trưởng ban 

 

0935245889

5

Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy 

 

Fax: 02603 825 109

 

Trần Ngọc Trường Thịnh- Trưởng ban

 

0905025992

 

Lê Tiến Chinh - Phó trưởng ban

 

0905217645

6

Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh

 

02603 833 707

 

Đinh Ngọc Thanh- TRưởng ban

 

0905281254

 

Lê Mạnh Tiến - Phó Trưởng ban

 

0977850072

 

Hồ Thanh Vương - Phó trưởng ban

 

0905234469

7

Ban quản lý rừng Đặc dụng Đăk Uy

 

02603822162

 

Lương Văn Phường -Trưởng Ban

 

0914157909

 

CÁC BQL DỰ ÁN TRƯC THUỘC SỞ

 

1

BQL DA bảo vệ và tổng hợp các hệ sinh thái rừng (KfW10)

02603958576

02603958576

 

Đặng Hiếu Trung - Phó giám đốc

 

0913155089

2

BQLDA phát triển CSHT phục vụ sản xuất các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum

02603 861598

FAX: 02603 861598

 

Hoàng Văn Thuận - Giám đốc

 

0905881269

 

Lê Văn Lễ- Phó giám đốc

 

0905178134

 

Tô Văn Bình - Phó giám đốc

 

0974637536

3

Ban quản lý dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tỉnh (VnSAT)

02606250008

02606250007 

 

Trần Văn Chương - Giám đốc

02603864584

0905948445

 

Dương Thị Thanh Lương- Phó giám đốc

2606250008

0914167169

 

KHỐI CÁC ĐƠN VỊ NGOÀI SỞ (trực thuộc UBND tỉnh)

 

1

Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

 

02603 8210289

 

Đào Xuân Thủy - Giám đốc

 

0905131208

2

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăkglei

 

Fax: 02603 834 241

 

Phan Ấn Quốc- Giám đốc

 

0905055799

3

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi 

 

Fax: 02603 832 132

 

Phạm Hữu Đức- Giám đốc

 

0903531456

4

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy

 

02603 821 122

 

Nguyễn Văn Tuyên - Giám đốc

 

0905178954

5

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô

 

Fax: 02603 831 463

 

Nguyễn Thành Chung- Giám đốc

 

0968155665

6

Công Ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy 

 

Fax: 02603 825 104

 

Lê Viết Bẩy - CT HĐQT

 

0905811229

7

Công Ty TNHH MTV Lâm nghiệp KonPlong

 

FAX: 02603 848169

 

Vũ Văn Bắc -Giám đốc

 

0973338333

8

Công Ty TNHH MTV Lâm nghiệp IAH'Drai

 

02603911403

 

Ngô Văn Hải - Giám đốc

 

0905178119

9

Ban quản lý, khai thác các CT Thủy Lợi

 

Fax: 02603 917848

 

Nguyễn Văn Tứ- Giám đốc

 

0914033439

10

Ban quản lý đầu tư xây dựng các dự án ngành NNPTNT

 

 

 

Trần Ngọc Tuấn - Giám đốc

 

0935501368

 

Lưu Văn Lợi - Phó Giám đốc

 

 0905589163

Website liên Kết