Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch Công tác Tuần 06 năm 2021

 

LỊCH TUẦN (08/02/2021-14/02/2021)
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
*****          
Thứ 2, 08/02/2021
Sáng 08/02/2021 06:45 08/02/2021 11:00 (Tập trung lúc 6h45) Dự viếng NTLS tỉnh và Nhà bia Sư đoàn 10 LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm NTLS tỉnh và Nhà bia SĐ 10 07-KH/TU; 625-CV/VPTU, 380/TB-VP; 636-CV/VPTU; 386/TB-VP; Xe Trung
08/02/2021 08:00 08/02/2021 17:00 Trực Tết Nguyên đán Tân Sửu LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, Tổ trực: P. Thủy sản Tại Sở 53/TB-SNN; Xe Trung
Chiều          
Thứ 3, 09/02/2021        
Sáng 09/02/2021 07:30 09/02/2021 08:00 Họp Cơ quan CBCC và NLĐ khối CQ Văn phòng Sở HT Sở  
09/02/2021 08:00 09/02/2021 17:00 Trực Tết Nguyên đán Tân Sửu LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, Tổ trực: P. KHTC Tại Sở 53/TB-SNN; Xe Thế Anh
09/02/2021 08:00 09/02/2021 08:30 Họp BGĐ Sở BGĐ Sở HT Sở  
09/02/2021 08:30 09/02/2021 09:30 Họp Đảng ủy Sở NNPTNT BCH Đảng ủy Sở HT Sở  
Chiều          
Thứ 4, 10/02/2021        
Sáng 10/02/2021 07:00 10/02/2021 17:00 Trực Tết Nguyên đán Tân Sửu LĐ Sở: Văn Tất Cường Tổ trực: Thanh tra Sở Tại Sở 358/TB-UBND; 53/TB-SNN; Xe Lưu
Chiều          
Thứ 5, 11/02/2021        
Sáng 11/02/2021 07:00 11/02/2021 17:00 Trực Tết Nguyên đán Tân Sửu LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm; Tổ trực: VP Sở Tại Sở 358/TB-UBND; 53/TB-SNN; Xe Thế Anh
Chiều          
Thứ 6, 12/02/2021        
Sáng 12/02/2021 08:00 12/02/2021 17:00 Trực Tết Nguyên đán Tân Sửu LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm; Tổ trực: Văn phòng Sở Tại Sở 358/TB-UBND; 53/TB-SNN; Xe Trung
Chiều          
Thứ 7, 13/02/2021        
Sáng 13/02/2021 08:00 13/02/2021 17:00 Trực Tết Nguyên đán Tân Sửu LĐ Sở: Văn Tất Cường; Tổ trực:P. Thủy sản Tại Sở 358/TB-UBND; 53/TB-SNN; Xe Thế Anh
Chiều          
Chủ nhật, 14/02/2021        
Sáng 14/02/2021 08:00 14/02/2021 17:00 Trực Tết Nguyên đán Tân Sửu LĐ Sở: Trần Văn Chương; Tổ trực: P. QLXDCT Tại Sở 53/TB-SNN; Xe Lưu
Chiều          
Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 08/02/2021 Lượt xem : 123
Quay Về

Website liên Kết