Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch Công tác Tuần 07 năm 2021

 

LỊCH TUẦN (15/02/2021-21/02/2021)
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
*****          
Thứ 2, 15/02/2021
Sáng 15/02/2021 08:00 15/02/2021 17:00 Trực Tết Nguyên đán Tân Sửu LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh; Tổ trực: P. TCCB Tại Sở 358/TB-UBND; 53/TB-SNN; Xe Trung
Chiều          
Thứ 3, 16/02/2021
Sáng 16/02/2021 08:00 16/02/2021 17:00 Trực Tết Nguyên đán Tân Sửu và có Báo cáo tổng hợp gửi UB tỉnh LĐ Sở: Văn Tất Cường, Tổ trực: P. KHTC Tại Sở 53/TB-SNN; Xe Thế Anh
Chiều          
Thứ 4, 17/02/2021
Sáng 17/02/2021 08:00 17/02/2021 09:00 Gặp mặt đầu năm BGĐ Sở, CC và NLĐ Khối cơ quan VP Sở HT Sở  
Chiều          
Thứ 5, 18/02/2021
Sáng 18/02/2021 09:00 18/02/2021 17:00 Kiểm tra công tác QLBVR (đột xuất) LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm Ia HDrai Xe Trung
Chiều 18/02/2021 14:00 18/02/2021 17:00 Họp xử lý việc trồng rừng thay thế đối với dự án của Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn P. KHTC (hoặc CCKL) Sở Tài chính 25/GM-STC
Thứ 6, 19/02/2021
Sáng 19/02/2021 08:00 19/02/2021 11:00 Dự Lễ ra quân đầu năm 2021 LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm Sa Bình - Sa Thầy 270/KH-UBND; 15/GM-UBND; Xe Trung
19/02/2021 08:00 19/02/2021 11:00 Dự Lễ ra quân đầu năm 2021 LĐ Sở: Văn Tất Cường Thôn 3 Đăk Tờ Re 270/KH-UBND; 23/GM-UBND; Xe CCTL (mượn)
19/02/2021 08:30 19/02/2021 17:00 Dự Lễ ra quân đầu năm 2021 LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh TP Kon Tum 270/KH-UBND; GM của UBND TPKT; Xe CC TTBVTV (mượn)
19/02/2021 08:30 19/02/2021 17:00 Dự Lễ ra quân đầu Xuân Tân Sửu năm 2021 LĐ Sở: Trần Văn Chương Đường Nguyễn Du, TT Măng Đen, Kon Plong 270/KH-UBND; 25/GM-UBND; Xe Thế Anh
19/02/2021 08:30 19/02/2021 11:00 Họp bàn về việc tổ chức lại các đơn vị bên trong Sở NNPTNT LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh;P. TCCB Sở Nội vụ 30/GM-SNV
19/02/2021 08:30 19/02/2021 11:00 Dự Lễ ra quân đầu Xuân Tân Sửu năm 2021 VPĐP NTM TT Đăk Hà 32/GM-UBND
Chiều 19/02/2021 15:30 19/02/2021 17:00 Kiểm tra Công trình TL Đăk Toa LĐ Sở: Văn Tất Cường, CCTL Kon Rẫy Xe CCTL
Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 17/02/2021 Lượt xem : 90
Quay Về

Website liên Kết