Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch Công tác Tuần 08 năm 2021

 

LỊCH TUẦN (22/02/2021-28/02/2021)
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
*****          
Thứ 2, 22/02/2021
Sáng 22/02/2021 07:30 22/02/2021 11:00 Giao ban Sở tháng 02 BGĐ Sở, TP theo GM HT Sở 18/GM-SNN; 20/GM-SNN
22/02/2021 09:00 22/02/2021 11:00 (Hoãn) Khai mạc Hội Báo xuân Tân Sửu 2021 (Hoãn) Thư viện tỉnh 11/KH-HNBKT; 19/CV-HNBKT
Chiều 22/02/2021 14:00 22/02/2021 17:00 Bàn giao công trình để sửa chữa, khắc phục hư hỏng do bão lũ (Đăk Toa) P. QLXDCT, CCTL và các thành phần liên quan Kon Rẫy 21/GM-SNN
22/02/2021 15:00 22/02/2021 17:00 Họp tham mưu UBND tỉnh đề xuất tham gia xây dựng đề xuất dự án vay vốn WB giai đoạn 2021-2025 LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm; TP theo GM HT Sở 19/GM-SNN
Thứ 3, 23/02/2021        
Sáng 23/02/2021 08:00 23/02/2021 17:00 Dự cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm UBND TPKT 679-CV/VPTU; Xe Trung
23/02/2021 08:30 23/02/2021 17:00 Cùng LĐ UBND tỉnh kiểm tra thực tế và làm việc về công tác quản lý, bảo vệ rừng LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh Tu Mơ Rông 456/TB-VPUB; Xe CCKL
Chiều 23/02/2021 14:00 23/02/2021 17:00 Làm việc với các huyện, thành phố liên quan đến quản lý ngành LĐ Sở: Văn Tất Cường, TP theo VB Kon Plong 349/SNN-KH; 350/SNN-VP; 357/SNN-VP; Xe CCTL; Xe TTKN
23/02/2021 14:00 23/02/2021 17:00 (Hoãn) Kiểm tra rà soát quy hoạch dự án thủy điện Plei Kần Hạ Hoãn Tại hiện trường 05/PKH-GM; 06/PKH-PC
23/02/2021 14:00 23/02/2021 17:00 Làm việc với các huyện, thành phố liên quan đến quản lý ngành LĐ Sở: Trần Văn Chương; TP theo VB Kon Rẫy 349/SNN-KH; 350/SNN-VP; Xe Thế Anh; Xe CC CNTY
Thứ 4, 24/02/2021        
Sáng 24/02/2021 08:00 24/02/2021 11:00 Họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sa Thầy và huyện Tu Mơ Rông P. KHTC Sở TNMT 52/GM-STNMT
24/02/2021 08:00 24/02/2021 17:00 Làm việc với các huyện, thành phố liên quan đến quản lý ngành LĐ Sở: Văn Tất Cường; TP theo VB Ngọc Hồi, Đăk Hà 349/SNN-KH; 350/SNN-VP; Xe Thế Anh; Xe CCTL
24/02/2021 08:30 24/02/2021 17:00 Làm việc với các huyện, thành phố liên quan đến quản lý ngành LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh; TP theo VB Ia HDrai 349/SNN-KH; 350/SNN-VP; Xe CC PTNT; Xe CC TTBVTV
24/02/2021 10:00 24/02/2021 11:00 Thông báo triển khai khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc lập kế hoạch kiểm toán NSĐP năm 2020 LĐ Sở: Trần Văn Chương, P. KHTC UBND tỉnh 25/GM-KTTH
Chiều 24/02/2021 14:00 24/02/2021 17:00 Họp bàn thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh về việc thi hành Quyết định XPVPHC Thanh tra Sở và CCKL Sở Tư pháp 06/GM-STP
24/02/2021 14:00 24/02/2021 17:00 Họp đề xuất ủy quyền xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Kon Tum P. KHTC Sở TNMT 54/GM-STNMT
Thứ 5, 25/02/2021        
Sáng 25/02/2021 07:30 25/02/2021 17:00 Tiếp công dân Đ/c GĐ Sở hoặc PGĐ Sở Phòng TCD 464/TB-SNN
25/02/2021 08:00 25/02/2021 11:00 (Hoãn) Hội nghị BCH Liên minh HTX tỉnh lần thứ 2, khóa V Hoãn LM HTX tỉnh 24/GTrT-LMHTX; 28/LMHTX-TCHC
25/02/2021 08:00 25/02/2021 11:00 Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, P. TCCB HT Ngọc Linh 29/GM-VP
25/02/2021 08:00 25/02/2021 17:00 Dự làm việc với BTVHU Kon Plong (cả ngày) LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm Kon Plong 695-CV/VPTU (đi xe MTTQ tỉnh)
25/02/2021 09:00 25/02/2021 17:00 Làm việc với các huyện, thành phố liên quan đến quản lý ngành LĐ Sở: Trần Văn Chương; TP theo VB Đăk Glei 349/SNN-KH; 350/SNN-VP; Xe Thế Anh; Xe CC CNTY
25/02/2021 10:00 25/02/2021 11:00 Họp bàn về việc tham mưu UB tỉnh giao hợp đồng theo NĐ 68 và NĐ 161 LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, CCKL Sở Nội vụ 36/GM-SNV; 360/SNN-KH
Chiều 25/02/2021 13:30 25/02/2021 17:00 Họp tham mưu UB tỉnh về đóng cửa mỏ khoáng sản sắt tại xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai CCKL Sở TNMT 55/GM-STNMT
25/02/2021 14:00 25/02/2021 17:00 Làm việc với các huyện, thành phố liên quan đến quản lý ngành LĐ Sở: Văn Tất Cường; TP theo VB Tu Mơ Rông 349/SNN-KH; 350/SNN-VP; 359/SNN-VP; 357/SNN-VP; Xe CCTL; Xe CC PTNT
25/02/2021 14:00 25/02/2021 17:00 Kiểm tra, xác minh hiện trạng, đánh giá mức độ sạt lở hai bờ sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô CCTL Đăk Tô 14/GM-UBND
Thứ 6, 26/02/2021        
Sáng 26/02/2021 08:00 26/02/2021 17:00 Làm việc với các huyện, thành phố liên quan đến quản lý ngành LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh; TP theo VB Đăk Tô 349/SNN-KH; 350/SNN-VP; Xe Thế Anh; Xe CC TTBVTV
26/02/2021 08:00 26/02/2021 17:00 Làm việc với các huyện, thành phố liên quan đến quản lý ngành LĐ Sở: Trần Văn Chương; TP theo VB Sa Thầy 349/SNN-KH; 350/SNN-VP; 357/SNN-VP; Xe CC CNTY; Xe TTKN
26/02/2021 08:00 26/02/2021 11:00 Hội nghị Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tháng 02 năm 2021 (mở rộng) Báo vắng Hội ND tỉnh 577-CV/HNDT
Chiều 26/02/2021 13:30 26/02/2021 17:00 Họp phiên thường kỳ UB tỉnh tháng 02 LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm UBND tỉnh 34/TB-UBND
26/02/2021 13:30 26/02/2021 17:00 Dự Kiểm điểm công tác QLBVR tại BQL RPH Tu Mơ Rông P. TCCB Tu Mơ Rông 02/GM-BQL
26/02/2021 13:30 26/02/2021 16:30 Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử ĐBQH và Đại biểu HĐND tỉnh LĐ Sở: Văn Tất Cường HT Ngọc Linh 956/MTTQ-BTT
Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 19/02/2021 Lượt xem : 191
Quay Về

Website liên Kết